top of page

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Aslı Ayşe Yenigün

Bora Yenigün

Fatma Baybatur

Birnur Güner

Ali Yenigün

Başkan

Başkan Yardımcısı

Sayman

Genel Sekreter

Üye

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Gülden Aydın

Güldane Balca Aydoğdu

Nazlı Yılmaz

Üye

Üye

Üye

Üyeler

Pınar Aydoğdu

 
Arzu Ataş
 
Şule Cansu Bayçelebi
 
Mukadder Menkli
 
Sena Özkurt
 
Şenay Aksu
 
Mine Kocaay Bilen
 
Perihan Baybatur
 
Hatice Yaşar
Arda Bibika
Neslihan Bibika
Canset Öztürk
bottom of page