top of page

Amaçlarımız

Elver paylaşalım derneği (EPD) uzun yıllar öğrencilere ve yalnız kadınlara bireysel destek veren paydaşları bir araya getiren bir dernek olarak faaliyetine başlamıştır.

 

Gerek ihtiyaç sahipleri gerekse  destek olmak isteyen bağışçılarımız için daha görünür ve ulaşılabilir olmak gayesiyle kurumsallaşan derneğimiz destek programlarında yer alan esaslar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.      

bottom of page