top of page

Yaşadığı şehir dışında üniversiteye giden başarılı öğrenci bursu

1. EVP üniversite sınavında başarılı bir sıralama elde ederek  ikamet ettiği şehir dışında herhangi bir devlet üniversitesi veya en az %75 burslu özel üniversitelerden birini kazanan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs vermektedir.

 2. EVP hali hazırda üniversite eğitimi gören ve şartları burs almaya uygun olan ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermektedir.                                                                                                 

Burs destekleri Eylül – Haziran ayları arasında 10 ay boyunca her ayın 5’inci günü itibariyle öğrencilerin adına açılmış olan banka hesaplarına yollanır.  

2023- 2024 öğretim yılı boyunca burs ücreti 1500 TL.dir.                                                                                                           

Her yıl öğrencilerin başarı durumları kontrol edilerek başarılı olduğu görülen öğrencilerin bursu öğrenimi boyunca devam ettirilir.                                                                                                                  

Başarısız olduğu görülen, başka bir kurumdan burs aldığı tespit edilen veya EPD burs kriterlerine aykırı davrandığı belirlenen öğrencilerin bursları iptal edilir.                                                                                                            

BAŞVURU ŞARTLARI                                                                                                           
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,                                                                                                            

 • KYK hariç başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamış olmak,                                                                                                          

 • 25 yaşından büyük olmamak,                                                                                                                  

 • Aileden uzakta ikamet ediyor olmak,                                                                                                                  

 • Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,50 olmak,                                                                                                                    

 • Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak,                                                                                                         

 • Devlet üniversitesinde veya özel bir üniversitede en az %75 burslu okuyor olmak,  

 • Hüküm giymemiş olmak,                                                                                                             

 • Öğrenim süresince yüz kızartıcı nedenden dolayı disiplin cezası almamış olmak,                                                                                                               

                                                                                                                              

MÜLAKATA GELİRKEN GETİRİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR                                                                                                                
 • EVP Eğitim Bursu Başvuru Formu,                                                                                                           

 • Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS belge örneği (e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir),    

 • Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir),    

 • Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartının arkalı ve önlü fotokopisi,                                                                                                             

 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı)                                                                                                                   

 •  Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devletten alınabilir),                                                                                                               

 • Ara sınıflarda öğrenim görenler Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),                                                                                                              

 • Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiğini gösteren belge,  

 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir)

 •  Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)                                                                                                           

 • Çalışan anne baba için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilirler.)   

 • Serbest çalışan anne baba için son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)                             

 • Emekli anne baba için aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)

 • Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.                                          

 • Çalışmayan veya geliri olmayan anne baba için Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)                                                                                                      

 • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne baba için ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)   

 • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.) Önemli Not: Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair ekran görüntüsü eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)        

 • Anne ve baba adına araç varsa, araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.) 

 • Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği,                                                                                                                    

                                                                                                                                 

EVRAK TESLİM SÜRECİ                                                                                                        

EVP'nin değerlendirmesi sonrası mülakata davet edilecek adaylara e-posta ve / veya SMS ile bildirim yapılacak; ön değerlendirmeyi geçen adaylar belgelerini hazırlayıp belirtilecek tarihte dernek ofisine mülakata geleceklerdir.                                                                                                          

Ön değerlendirmeden elenen adaylara SMS ile bildirim yapılacaktır. Bu nedenle ön değerlendirme sonucunuz size bildirilmeden lütfen belge hazırlamayınız.                                                                                                                                                                     

ÖNEMLİ DETAYLAR                                                                                                
 • EVP Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden birinin eksik olması veya EVP Burs Başvuru Formu sonunda yer alan ilgili yerlerin doldurulmaması ve imzaların eksik olması durumunda aday mülakata alınmaz ve başvurusu geçersiz sayılıp değerlendirme yapılmaz. 

 • Seçimler ve mülakatlar EVP yönetim kurulu tarafından görevlendirilen BURS KOMİTESİ  tarafından yapılacaktır.              

 • Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler. 

 • Engelli öğrenciler; başvuru formunu, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporlarını ve diğer tüm belgeleri SMS veya e-posta ile vereceğimiz linke yükleyerek, daha sonra vereceğimiz tarih ve saatte mülakata katılacaklardır.  

 • Başvuru formu kesinlikle cep telefonundan doldurulmamalı, bilgisayardan doldurmanız gerekmektedir.     

 • Online Burs Başvuru formu ile ilgili sorun yaşadığınız takdirde info@elverpaylasalim.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

 • Burs Komitesi, mülakata katılan adayların arasından eğitim bursuna hak kazananların isimlerini imzalı bir tutanak ile EVP yönetime bildirir. Kesin sonuçlar, EVP tarafından burs kazanan öğrencilere  e-posta ve /veya SMS yoluyla duyurulacaktır. 

 • EVP’den gelecek e-posta ve/veya SMS bildirimleri dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır. 

 • Burslar, Eylül-Haziran arası (10 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.          

 • EVP'nin yurt içi eğitim bursları karşılıksızdır. Öğrenimini tamamlayan her bursiyer, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde EVP çalışmalarına katkıda bulunabilir.                     

bottom of page